Stichting Serviceprojecten Lions Maastricht

 
 

Naam :    Stichting Serviceprojecten Lions Maastricht

RSIN   :    8042.71.094

                 KvK registratie nr.   41078706

                 Opgericht per notariële acte dd. 2 mei 1994 bij notaris JHW Versteeg te Maastricht

                 onder nr. 20.219


                klik hier te email LCM secretaris


Doelstelling :  Het beheer van door Lions club Maastricht gevestigd te Maastricht ingezamelde

                          fondsen ten behoeve van de service projecten van Lions club Maastricht op

                          sociaal en cultureel gebied, met al hetgeen daartoe behoort of dienstig is en alles te

                          nemen in de meest ruime zin des woord.


Beleidsplan :  Initiëren en beheren van een aantal fundraising activiteiten, uitgevoerd door de

                          fundraising commissie respectievelijk de activiteiten commissie van LC Maastricht.

                          Alle activiteiten door een der bovenvermelde commissies dient aan een vooraf

                          vastgesteld doel te zijn gekoppeld. Dit doel dient overeen te komen met de

                          doelstelling van Lions Club Maastricht alsook de stichting service projecten en door

                          de vergadering van Lions Club Maastricht op voordracht van haar bestuur te zijn

                          goedgekeurd.


Beloningsbeleid : Bestuurders van de stichting verlenen hun diensten om niet (onbezoldigd) aan de stichting.

Activiteiten en goede doelen ondersteuningOverzicht 2014


Activiteiten:  In 2014 zijn door SSP in samenwerking met LC Maastricht de diverse acties geinitieerd  en
                        uitgevoerd ter ondersteuning van diverse goede doelen.


                       A.    Co-organisator van de stadsloop “ Zweit veur Leid”  Hiervoor zijn sponsoren en lopers
                         geworven die door hun bijdrage of inschrijfgeld om deel te nemen aan de loop in totaal een
                         bedrag bijeen hebben gebracht van € 8.871,50 *

                        B.     Auto rally door de euregio. Als dagprogramma georganiseerd voor leden, vrienden en
                         bekenden van LC Maastricht.  Opbrengst van de dag € 3.000,-

                         C.    Verkoop boeken “ gelegenheids toespraken”  Van dit door Lions lid Jacques van Geel
                          geschreven boek zijn in 2014 wederom diverse exemplaren verkocht.  Opbrengst € 367,50

                            Totale opbrengst van de georganiseerde acties in 2014 bedragen in totaal  : € 12.239,-

Goede Doelen : 

                       1.  Stichting Wigwam Valkenburg a/d Geul

                Deze stichting verzorgt in de zomerperiode vakanties voor gezinnen met meervoudig gehandicapte
                kinderen € 13.059,- (opbrengst ZVL 2014 en deel 2013)

                       2.  Stichting de Blauwe Vogel

                Deze stichting maakt met ernstig zieke kinderen een luchtballonvaart € 800,

                            In totaal zijn in 2014 door SSP uitgekeerd aan goede doelen € 13.859,-

                            3.        Interservice goede doelen golftoernooi €1050.-Overzicht 2015


Activiteiten     :  In 2015 zijn door SSP in samenwerking met LC Maastricht de diverse acties geinitieerd  en
                        uitgevoerd ter ondersteuning van diverse goede doelen. 

                          A.     Co-organisator van de stadsloop “ Zweit veur Leid”  Hiervoor zijn sponsoren en lopers  
                                   geworven die door hun bijdrage of inschrijfgeld om deel te nemen aan de loop in totaal  een
                                    bedrag bijeen hebben gebracht van € 14.575,42  ( inkomsten in 2014 en 2015) *

                           B.    Auto rally door de euregio. Als dagprogramma georganiseerd voor leden, vrienden en
                                   bekenden van LC Maastricht.  Opbrengst van de dag € 1.652,25

                           C.     Verkoop boeken “ gelegenheidstoespraken”  Van dit door Lions lid Jacques van Geel
                                    geschreven boek zijn in 2015 wederom diverse exemplaren verkocht.  Opbrengst € 462,50

Goede doelen :

                           1.        Stichting Stille Armen Maastricht.

                            Stichting stille armen regelt dat personen die in armoede leven rond de kerstperiode een groot en
                            aan de gezinssituatie aangepast pakket met  voedingsmiddelen en dagelijkse gebruiksartikelen
                            krijgen  € 16.685,-

                            2.      Interservice goede doelen golftoernooi € 150,-

                            3.     Herinrichting van de speelplaats van de SBO,  St. Michielschool Maastricht. € 1.350


Overzicht 2016


Activiteiten:  In 2016 zijn door SSP in samenwerking met LC Maastricht de diverse acties geinitieerd  en
                        uitgevoerd ter ondersteuning van diverse goede doelen.    

                           A.    Co-organisator van de stadsloop “ Zweit veur Leid”  Hiervoor zijn sponsoren en lopers
                                  geworven die door hun bijdrage of inschrijfgeld om deel te nemen aan de loop in totaal een
                                  bedrag bijeen hebben gebracht van € 27.222,50   ( inkomsten uit 2015 en 2016) *

                           B.    Auto rally door de euregio. Als dagprogramma georganiseerd voor leden, vrienden en
                                  bekenden van LC Maastricht.  Opbrengst van de dag € 1.358,72

                           C.    Verkoop boeken “ gelegenheids toespraken”  Van dit door Lions lid Jacques van Geel
                                   geschreven boek zijn in 2016 wederom diverse exemplaren verkocht.  Opbrengst € 82,50


Goede doelen :

                            1.     Kinder TV Bert Buis AZM – Maastricht. 

                            Speciale kinderprogramma’s op de interne ziekenhuis  TV van het  AZM voor kinderen die in het
                            ziekenhuis verpleegd worden.      € 22.275,-

                            2.    Bijdrage aan de renovatie van het Stadtschloss Berlin   € 1. 000,-


*     De organisatie van het Project Zweid veur Leid start in najaar van elk jaar en wordt gehouden in januari van het opvolgende jaar. Hierdoor lopen de financiele verantwoording van de projecten en de jaarverantwoording gedeeltelijk verdeeld over de desbetreffende twee boekjaren.Klik hier voor de financiele verantwoordingen van de boekjaren 2014, 2015 en 2016.


Maastricht Mei 2015

Namens het Stichtings bestuur

secretarisTerug