ANBI

Naam :    Stichting Serviceprojecten Lions Maastricht

RSIN   :    8042.71.094

KvK registratie nr.   41078706

Opgericht per notariële acte dd. 2 mei 1994 bij notaris JHW Versteeg te Maastricht onder nr. 20.219

Beleidsplan Stichting Service Projecten Lions Maastricht  ( SSP)

De Stichting organiseert namens Lions Club Maastricht de fondsenwerving en in overeenstemming met de doelstellingen van LC Maastricht de doelen waaraan de fondsen worden besteed.

De algemene doelstelling van LC Maastricht alsook SSP is het steunen dmv een financiele donatie  van projecten die ten goede komen aan jongeren in probleem situaties  verkeren.

De projecten/ jongeren dienen zich te bevinden en af te spelen in de regio Maastricht.

Financiele middelen worden vergaard via sponsoring en donateurs,  door de organisatie van activiteiten in en rond de regio Maastricht.

De gelden en middelen die op deze wijze bijeengebracht worden, komen ook volledig aan het voorafgaand bekendgemaakte doel gespendeerd

Bestuursleden

Alle bestuursleden van de Stichting zijn lid van LC Maastricht en oefenen de bestuurstaak volledig onbezoldigd uit.

Voorzitter                         Dhr T. Has

Penningmeester              Dhr G. Bennink

Secretaris                          Dhr T. Hintzen

Activiteiten 2020

In februari 2020 is de stadsrun “Zweit  veur Leid “  als co-organisatie samen met de stichting Zweit veur Leid georganiseerd.

Hierbij is voor het goede doel  Credo Ontmoet een totaal bedrag van € 30.250 bijeen gebracht voor de aanschaf van een keukeninrichting en meubilair Hiervan is een deel binnen gekomen op rekening van SSP, een deel op de rekening van Stichting Zweit veur Leid en een deel op de rekening van Credohuis .

Vervolgens is door de lockdown tgv Covid 19 in Maart 2020 alle voortgang vervolgens stil komen te liggen.

Credohuis die het plan “Credo ontmoet” hebben ontwikkeld hebben in 2020 een volledige stop van verdere voortgang gehad door Covid 19. Hierdoor zijn alle gelden voorlopig blijven staan op de diverse rekeningen en is er in 2020 geen geld uitgekeerd aan het project.

In 2021 zal met bestuur van Credo e.e.a. weer worden opgepakt, zodra de covid 19 situatie verdere activiteiten weer mogelijk maakt.

De financiële stukken van Stichting Serviceprojecten Lions Maastricht vindt u hier:

2019

2020

2021